Stoppakriget.nu

Amerika som världsmakt

Amerika

Amerika och dess påverkan på världen

Välkommen till den här sidan som handlar om Amerika som världsmakt. Här kommer du få reda på mer om hur Amerika, eller närmare bestämt USA, har dragit till sig makten och hur de har påverkat andra länder globalt i form av exempelvis politik, ekonomi och handel. Amerikas historia är ett viktigt och återkommande tema. Här kommer det tas upp en hel del om hur forna Amerika togs över av Europa samt hur det senare utvecklades och blev så stort och inflytelserikt som det är idag. Vi kommer just på denna sida inte gå in i detalj men det är ändå viktigt att ha en grund innan du fördjupar dig mer i resten av våra artiklar. Först och främst vill vi ta upp hur Amerika bildades och vad som hände på 1700-talet under det som kallas för “The Day of Independence”.

Alla vet att Amerika upptäcktes av Columbus och hans liga under 1600-talet. De plundrade sig igenom det vi idag kallar USA, Kanada, Mexiko och öarna nedanför. Så småningom kom de naturligtvis även till Sydamerika. Det som är mest relevant är vad som hände 4 juli 1776, den så kallade “The Day of Independence”. The Day of Independence är vad som invigde Amerikas förenta stater, vilket började med så lite som 13 brittiska stater, nämligen de som hade gjort sig fria från Storbritannien. Historien är komplicerad men det går kortfattat att säga att när denna dag inträffade friades man från de brittiska skatterna och blev ett självständigt land, eller mer specifikt enskilda men enade stater. Så småningom utvecklades en egen kultur, egna stadgar och en egen politik – ett eget land, helt enkelt.

Bildandet av USA och dess roll i världskrigen

Det är ett långt hopp mellan The Day of Independence och de allmänt kända världskrigen men det är relevant för att kunna beskriva vad som gjorde USA till en supermakt. Först och främst består Amerika av ofantligt mycket naturresurser och även om de flesta uppfinningar skedde bortom oceanen var Amerika på en hög nivå av både innovation och folkmassa. Många flyttade till Amerika under slutet av 1700-talet. Innovatören Thomas Edison, presidenten Abraham Lincoln, diplomaten Benjamin Franklin och naturligtvis USA:s första president George Washington är några exempel på inflytelserika personer som fick USA att bildas. Det är dock under det första och andra världskriget som USA faktiskt visade framfötterna, främst under andra världskriget då landet bidrog till att Tyskland besegrades. Någonstans mellan det första och andra världskriget myntades dessutom begreppet The American Dream.

Den industriella revolutionen och geografiska fördelar

En bidragande faktor till varför Amerika har kunnat blomstra är på grund av geografin. Trots alla krig påverkades inte den amerikanska kontinenten lika mycket som den asiatiska och europeiska. Orsaken till det är att den amerikanska kontinenten inte var lika involverad i kriget. Den industriella revolutionen under det sena 1800-talet och 1900-kom igång snabbt i USA, just på grund av kontinentens belägenhet. Under den industriella revolutionen tillkom magnifika innovationer. Exempelvis uppfanns T-forden i USA av Henry Ford, vilket var en mycket praktisk bil som dessutom många hade råd att köpa. Innovationer hade aldrig kunnat utvecklas så som de gjorde utan den amerikanska företagarvänliga politiken. Med hjälp av låga skatter har det varit möjligt att sälja uppfinningar billigt och på så sätt få landet att blomstra och till slut bli en supermakt.

USA idag

Dagens USA har makt i nästan hela världen. Makten är mindre i länder i Asien men i länder som exempelvis Ryssland används dollarn ibland. Inflytandet från administrationen med Trump i spetsen på sociala medier har aldrig varit större. Även om USA inte alltid är lika produktiva som många andra länder anses de vara världsledande och har en ledande valuta. FN (Förenta Nationerna) och G7 är exempel på politiska organisationer som USA har varit, och är, viktiga aktörer inom. Detta gäller inte bara USA utan hela Nordamerika, främst Kanada då de också har haft en blomstrande ekonomi, vilket passar in i begreppet “The American Dream”. USA är trots detta en av de absolut mest inflytelserika nationerna i världen och bara framtiden kan utvisa vad mer de har att ge.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *