Stoppakriget.nu

Amerika som världsmakt

Amerika

Kampanjfinansiering i USA

Det amerikanska valet sätter igång långt innan det är dags för befolkningen att gå till vallokalerna och lägga sina röster på den kandidat de vill se som landets president. Det är en lång och utdragen process som består av att bedriva kampanjer och bilda opinion i landet. De båda partierna, demokraterna och republikanerna, bedriver olika former av marknadsföring för sina respektive kandidater via exempelvis TV och tidningar. USA är ett av de få demokratiska länder i världen som tillåter finansiering av valkampanjer från privatpersoner och till viss del från amerikanska företag. Detta är dock reglerat i ett regelverk som styrs av den federala valkommissionen FEC.

Det är alltså så att de båda kampanjerna för de respektive partierna måste finansieras på något sätt. Därför gäller det för de båda sidorna att jaga finansiärer runt om i landet med olika medel. En kampanj får finansieras på olika sätt och ganska ofta finns det vissa specifika donatorer som donerar enorma summor pengar till det parti som de vill se vinna valet. I många andra demokratiska länder bedrivs inte valkampanjerna på samma skala som i USA. I USA är det hela en form av tävling om vem som kan samla in mest pengar och göra mest reklam. Det här spektaklet pågår i cirka två år innan det är dags för val.

Olika former av finansiering

Det finns alltså olika former av finansiering i de amerikanska valkampanjerna. Till största del handlar det om donationer och egen finansiering. Ett parti och en presidentkandidat kan ta emot donationer från privatpersoner och olika statliga politiska organisationer. Dessa skiljs även åt mellan privatpersoner som donerar under 200 dollar per val och över 2 500 dollar per val. I många fall finansierar även kandidaten och partiet kampanjen på egen hand. Ett exempel på detta var Donald Trumps kampanj under åren 2015 och 2016 där han själv stod för finansieringen av nästan hela kampanjen. Hans förmögenhet sjönk med flera miljarder i och med detta men i januari 2017 svors han in som USA:s 45:e president.

Hard money och soft money

Inom amerikansk valfinansiering talas det ofta om “hard money” och “soft money”. Med “hard money” syftas på pengar som doneras till själva presidentkandidaten i fråga och inte till partiet som han eller hon hör till. När man pratar om “soft money” handlar det om donationer gjorda till partierna eller till parti-kommittéer. “Soft-money”-finansieringen är något som har uppkommit under de senaste åren. Det finns nämligen ett kryphål i lagen som gör det möjligt att donera väldigt stora summor pengar till en kandidat på detta sätt. Eftersom det inte är lagligt att donera så stora summor som privatperson i “hard money” används istället “soft money” för att kunna donera mycket större summor.

Valet år 2008

Det är enorma summor pengar det handlar om i den amerikanska valkampanjen. Det kan vara svårt att få grepp om hur mycket pengar det egentligen ligger bakom den här processen. Som exempel kan man titta på valkampanjen som bedrevs innan valet år 2008 då Barack Obama (demokraterna) och John McCain (republikanerna) var de båda kandidaterna som fightades om presidentskapet. Det totala beloppet som spenderades i detta val var 5,3 biljoner. Obamas kampanj spenderade 733 miljoner och McCains kampanj spenderade 333 miljoner. Det belopp som spenderades på själva slutspurten mellan de valda kandidaterna var 2,4 biljoner och över 1 biljon spenderades på de båda kampanjerna när kandidaterna skulle väljas.

En världsföreställning

Det amerikanska valet har med årens gång kommit att bli en offentlig föreställning för hela världen att beskåda. Som den stormakt USA har kommit att bli efter andra världskriget är intresset stort kring vad som sker politiskt i landet. Utgången av valet kommer ha en stor inverkan på världspolitiken eftersom USA är så involverade på många sätt ute i världen. Det senaste valet år 2017 då Donald Trump valdes till president var ett av de mest historiska då ingen egentligen trodde att han skulle komma att vinna. Troligen spelade det in ganska mycket att han själv lyckades finansiera sin kampanj och inte var så beroende av donationer.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *