Stoppakriget.nu

Amerika som världsmakt

Amerika

Problemen med oligarki och försvagad demokrati

Politiken världen över är ett spel, ett spel för galleriorna som man brukar säga. Det är idag allt fler länder som lever i en så kallad demokrati. Att leva i en demokrati betyder att staten ger folket rätten till att påverka landets politik när det är val i landet bland annat. Befolkningen går och röstar där får säga sitt och vara med och besluta om viktiga frågor via röstning. Men det är tyvärr inte alltid så demokratiskt som man kan tro. Utåt sett kan det se ut som en demokrati men om man tittar djupare stämmer inte denna beskrivning. Folket förs bakom ljuset i tron om att de har något att säga till om.

Det politiska systemet är ofta väldigt svårt att förstå sig på och sätta sig in i. Det innebär att det är lätt för de personer som styr att få övertaget och se på folket som den stora massan som inte förstår vad som pågår bakom stängda dörrar. Det är något som är mycket vanligt inom politiken och som även utnyttjas inom en demokrati. Det är en teknik som används för att hålla befolkningen i schack medan de styrande politikerna kan styra landet i fred och efter den linje som de önskar. Men det här är självklart inget som det pratas högt om, utan endast något som en del av befolkningen är medvetna om.

Oligarki

Oligarki är ett begrepp som används inom politiken. Oligarki betyder att det är ett fåtal personer, eliter, som styr. Dessa personer har tillgång till ett stort kapital eller har en ärvd titel som har gett dem denna makt. Oligarkerna är de som styr i skymundan medan politikerna är ansiktet utåt mot folket. Oligarki kan förekomma både i demokratier och icke demokratier. Ofta finns det starka kopplingar till olika former av kriminalitet inom oligarki och så kallad “maffia” är en form av detta. Men även annan form av korruption är en del av det oligarkiska styret och ofta är det stora framgångsrika mäktiga företagsägare och viktiga finansmän som styr.

Nationer med oligarkiskt styre

Det finns vissa nationer som man ofta framhäver som oligarkiskt styrda, så som Ryssland, Ukraina och USA exempelvis. Men sanningen är den att i stort sätt alla länder idag har någon form av oligarkiskt styre, men det är inget man pratar högt om. Det är alltid ett konstant informationskrig som pågår mellan de olika delarna av världen. Det förekommer falska nyheter och sanna nyheter men hur ska vi veta vad som är sanning och inte? De mäktiga personerna som styr i bakgrunden har heller inget behov av att synas, det är politikernas jobb. Oligarkerna vill endast ha makten och hålla i trådarna som kontrollerar vad politikerna ska säga och göra.

De stora problemen med oligarki

Det är ganska vanligt att man som en vanlig invånare i ett land tror att det är presidenten eller kungen som styr landet. Om vi ska ta USA som exempel så är det inte fallet. Den här supermakten styrs av en handfull extremt rika personer som är de som tar alla viktiga beslut och som styr landet i den riktning som de anser att nationen och världen ska gå i. Problemet med detta är att den stora massan förs bakom ljuset och luras att tro att de kan påverka något som de absolut inte kan. Det är en form av lurendrejeri men på den allra högsta nivån.

Maffian

Den kanske allra mest kända formen av oligarki är maffian som finns i nästan alla länder. Det romantiseras ofta kring maffian på olika sätt inom film och TV. Men de är en stor kriminell organisation som lever på utpressning av olika former samt handel med droger, och vapen bland annat. Maffian är ofta mycket våldsam både mot sina egna medlemmar och mot personer som gör affärer med dem. De har en speciell hierarki inom sin gruppering som måste följas, och de lever på att omgivningen känner sig hotade av deras närvaro. De lever under sina egna lagar och regler vilket självklart skapar problem i ett samhälle.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *