Stoppakriget.nu

Amerika som världsmakt

Amerika

USA och de två världskrigen

USA har en ledande roll på världsscenen och har haft det under en lång tid. Detta gäller också händelseförloppen under första och andra världskriget. Vi ska i den här artikeln gå igenom USA:s roll under de två världskrigen. På så sätt ska vi ge en snabb överblick av vad deras agerande hade för betydelse under dessa viktiga och förödande historiska händelser. Vi börjar, logiskt nog, med första världskriget. USA deltog bara i detta enorma krig i 19 månader men deras agerande hade ändå stort inflytande både hemma i USA och ute i resten av världen. 1914-1919 varade första världskriget och det tog ungefär tio miljoner soldaters liv.

Till en början höll sig USA neutrala, vilket var en del av den så kallade isolationistiska utrikespolitiska hållningen. Woodrow Wilson var president och ville till varje pris hålla USA utanför kriget. Detta appellerade till många progressiva krafter som menade att ett deltagande i kriget riskerade motverka sociala reformer på hemmaplan. Anledningarna till att USA till slut ändå gick med i kriget är många och kan inte reduceras till en enda. En känd person som deltog i kriget var författaren Ernest Hemingway, som förstås också skrev om den omskakande upplevelsen efteråt. Deltagandet i kriget gjorde USA till en mäktigare spelare både på hemmaplan och på världsscenen.

Propaganda, censur och krigets slut

Armén kom att öka i storlek från 120 000 män till totalt 2 000 000 mot slutet av kriget. Staten reglerade industrin på flera håll för att anpassa till krigföringens behov. Det bedrevs propaganda i skolor, på teatrar och i film med slagord som frihet och demokrati. Detta för att vinna en pro-krigsopinion hos folket. Det infördes censur för att på så sätt försöka få kontroll på medborgarnas åsikter. Detta gjorde det olagligt att kritisera både kriget och regeringen. USA var en av de stater som vann kriget och under Versaillesfreden slöts det avtal som markerade slutet på kriget och början på en ny era. Tyskland kom att bli den stora förloraren här, till förödande framtida konsekvenser.

Det andra världskriget och USA

Innan kriget hade startat var den amerikanska armén en liten professionell styrka. När Tyskland invaderade Polen 1939 kom USA att påbörja en upprustning. 1940 kom ett krav på att alla män mellan 21 och 35 var tvungna att gå med i armén och den växte åter i storlek. 1941 attackerade Japan Pearl Harbor och förklarade krig med USA. Några dagar senare skulle Tyskland och Italien ansluta sig till Japan och förklara krig med USA. Armén ökade ytterligare i storlek, både av frivilliga och av värvningstvång. 1942 började de stora slagen att inträffa. Soldater skickades bland annat till England för att där hjälpa de allierade mot Nazityskland.

Västfronten och krigets offer

På västfronten fanns general Dwight Eisenhower och han kom att leda en viktig invasion av de allierade i Normandie. Den 6:e juni 1944, en dag känd som Dagen D, landade den amerikanska armén på Omaha Beach. De lyckades trycka de tyska trupperna bakåt och bakom stränderna hade ytterligare amerikanska soldater landat. Dessa hjälpte till att slutgiltigt besegra tyskarna. Samtidigt pågick kriget i Japan där amerikanska soldater kämpade mot den japanska armén. Över 11 miljoner amerikanska soldater kämpade i andra världskriget, varav 235 000 dog och 592 000 skadades. Långt fler människor, civila och soldater, kom att dö som en konsekvens av andra världskriget, varav en av de största dödsorsakerna var förintelsen.

USA:s roll i krigen

När det kommer till de två världskrigen hade USA en avgörande roll i hur förloppet utvecklade sig. Både i det första och det andra världskriget var USA en av de vinnande makterna, vilket har satt stor prägel på hur historien sedan dess har kommit att utveckla sig. Det finns ingenting idag som inte bär spår av de två världskrigen på ett eller annat sätt. USA fortsätter vara en viktig militärmakt på ett internationellt plan, inte minst i Mellanöstern är de idag väldigt aktiva. Även i framtiden kommer USA delta i stora väpnade konflikter, det är ganska säkert. Hur det kommer se ut är en annan fråga.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *