Stoppakriget.nu

Amerika som världsmakt

Amerika

USA:s inflytande innan världskrigen

USA:s historia som nation är en av de kortaste i världen. Nationen föddes i och med självständighetsförklaringen år 1776. Doch har landet under de senaste århundradena gjort ett stort avtryck på världspolitiken. Innan första världskriget var landet inte en av världsmakterna utan den platsen fick de först efter andra världskriget då världsordningen skrevs om. Den amerikanska kontinentens urinvånare tros ha invandrat från Asien under tiden då inlandsisarna började smälta. Under 1500-talet började kontinenten koloniseras av européer och den ursprungliga befolkningen trängdes bort allt mer. Denna kolonisering påbörjades efter att Christopher Columbus anlände till den “Nya Världen” år 1492, då han trodde sig har funnit sjövägen till Indien.

Anledningen till att den amerikanska urbefolkningen kom att kallas för indianer är just detta missförstånd som uppstod om vilken kontinent Columbus egentligen hade upptäckt. Landet koloniserades så småningom av britter, holländare, fransmän, spanjorer och även en del svenskar. En mörk tid i den amerikanska historien är den tid då slaveriet blev en del av kulturen. Ända från 1600-talets början fram till år 1860 då det stora inbördeskriget tog slut var slaveriet allmänt accepterat i Amerika. I och med inbördeskrigets slut år 1865 avskaffades slaveriet mycket tack vare den då regerande presidenten Abraham Lincoln. Året därefter fick afroamerikanerna även rösträtt. Denna mörka tid i landets historia var nu över.

Emigrationen

Under mitten av 1800-talet var Europa mycket fattigt och överbefolkat och många människor fick lida på grund av detta. Det började ryktas om den bördiga kontinenten i väst och många familjer tog beslutet att emigrera till Amerika för att starta ett nytt liv där. Mellan år 1840 till och med 1914 invandrade cirka 50 miljoner människor till Amerika från Europa. Efter inbördeskriget slut på 1860-talet ökade invandringen ganska mycket i och med att det utlovades gratis land till de som ville bosätta sig i det amerikanska inlandet, som vid den tiden var mycket glesbefolkat. De fattiga och arbetslösa européerna tog nu chansen till att lyckas och kunna försörja sina familjer.

Industrialismen

Tack vare den stora invandringen till USA fylldes landet av ny arbetskraft, ingenjörer, guldgrävare och andra människor som var duktiga på sina yrken. Landet började växa i en snabb takt och så småningom började kommunikationerna att utvecklas från häst och vagn till tåg. I takt med att järnvägarna byggdes ut och telegrafen uppfanns blev det allt lättare att transportera både människor och gods, samt att kommunicera på ett snabbt sätt. Industrialismen började växa fram och det upptäcktes att landet hade stora tillgångar på kol, olja, järn och skog. Under slutet av 1800-talet började industrialismen verkligen ta fart i USA och landet blev nu en stormakt tack vare detta.

USA blir en mäktig industrination

Industrialismen i USA hämtade inspiration och teknik från Storbritannien som egentligen var först med denna utveckling. Efter hand fick USA fram sina egna tekniker och uppfinnare och kunde utveckla sina egna maskiner och sätt att påskynda exempelvis produktion och transport på. Efter en tid blev USA det mäktigaste industrilandet i världen, vilket banade väg för deras kommande historia och deltagande på den världspolitiska arenan. Nu började nationen få smak på makt och började rikta in sig på att erövra annan mark än den som de en gång i tiden hade tagit från indianerna. De började rikta sina blickar ut mot världen och vad som fanns att erövra där.

Världskrigen

Det skulle snart komma en tid då USA skulle komma att dominera världspolitiken och bli den ledande världsmakten. Deras valuta dollarn skulle komma att bli den dominerande handelsvalutan och deras törst efter att erövra andra länder skulle växa än mer. Det skulle snart startas ett första världskrig som alla länder påverkades av på ett eller annat sätt. Efter detta kom den stora finanskrisen år 1929 som blev ett enormt bakslag under kommande år. År 1941 attackerade japanerna den amerikanska flottbasen Pearl Harbor och USA beslutade sig för att ansluta till det andra världskriget som startade ett par år tidigare i Europa. Andra världskriget slutade med att USA släppte två atombomber över Japan där hundratusentals människor dog.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *