Stoppakriget.nu

Amerika som världsmakt

Amerika

USA:s politiska kultur

Politiken i USA har sedan 1800-talet kretsat kring de två partierna som styr i landet, nämligen demokraterna och republikanerna. Demokraterna är de liberala och republikanerna är de konservativa inom politiken. Vilken sida du tillhör är ofta en viktig aspekt när det kommer till ditt umgänge och vänner. Det kan många gånger vara svårt för personer som skiljer sig åt politiskt att umgås med varandra. Politisk tillhörighet tas på största allvar och det är inte lika vanligt att man vill hålla det hemligt vem man röstar på, så som det är i Sverige. Många gånger är det därför en fördel att inte alltid blanda ihop vänskap och politik.

Själva valkampanjerna är dessutom stora spektakel i USA och de pågår under cirka ett år innan själva valet äger rum. Under den här tiden är tanken att du som väljare ska hinna skapa dig en bild av vem det är som du ska rösta på och vad detta kommer att innebära för landet. Det beslut du tar kan få stora konsekvenser för hur ditt vardagliga liv kommer att se ut. Under den tid som kampanjandet pågår är det en väldigt hård bevakning från massmedias sida och de medier som är kopplade till demokraterna pratar så klart bra om sin kandidat medan de republikanska medierna håller på sin kandidat. Neutralitet är det ganska ont om.

Politikerna

Eftersom USA länge har varit en av världsmakterna och haft mycket inflytande i omvärlden så förväntas det mycket av den person som till slut väljs som president för landet. Ansvaret är stort och det är en tung roll att axla. En amerikansk framgångsrik politiker förväntas vara karismatisk, vara en bra talare och gärna se bra ut. Några av de mest kända och uppskattade presidenterna genom tiderna är bland andra John F. Kennedy, Bill Clinton och Barack Obama. John F. Kennedy blev känd för att han var stilig, Clinton för sin karisma och Obama för sitt sätt att tala till befolkningen – alla viktiga delar som en amerikansk politiker måste ha för att nå fram.

Väljarna

Väljarna i USA är inte rädda för att stå för sin åsikt och för vilken sida av politiken de tillhör. Man pratar gärna politik vid matbordet och argumenterar för vad man anser vara den rätta vägen i det politiska klimatet som råder. En stor fråga som ofta kommer upp är de olika konflikter som landet har startat eller gett sig in i de senaste decennierna. Några av de starkaste åsikterna som funnits har varit kring Vietnamkriget och kriget mot terrorismen, som fortfarande pågår utan något avslut i sikte. Men det finns även många inrikespolitiska frågor som ofta tas upp i den amerikanska politiken, så som sjukvården som ständigt debatteras i landet.

Underhållningsbranschen och politiken

I USA har det ganska länge varit så att kända musiker, filmstjärnor eller mediepersonligheter går ut och offentligt stödjer ett parti och dess presidentkandidat, både ekonomiskt och på andra sätt. Detta är ett viktigt dragplåster för politikerna eftersom den amerikanska kulturen till stor del består av underhållningsbranschen, framgång och “The American Dream”. Om en stor artist exempelvis ger sitt stöd till en kandidat så brukar detta ge en extra skjuts i kampanjen. Populärkulturen och politiken går på detta sätt hand i hand och det är ganska vanligt att personer i underhållningsbranschen är demokrater och ganska liberala. Ett undantag är countrymusiken där det finns ganska många kristna republikaner.

Finansieringen

Inom amerikansk politik så är det väldigt vanligt att man går ut med reklam i olika former inför ett presidentval, via TV och tidningar och andra former av media. Representanter för de olika partierna går även runt och knackar dörr för att locka fler väljare till sitt parti. De båda presidentkandidaterna och partierna är även ganska beroende av donationer av olika slag för att kampanjen ska bli framgångsrik och för att kunna besöka så många delstater som möjligt innan valet. Under kampanjen 2016 finansierade kandidaten Donald Trump nästan helt och hållet sin egen kampanj och hans förmögenhet sjönk i och med detta med flera miljarder på grund av de stora utgifterna.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *